Ako sa naučiť byť inou osobou s dramatickým výrazom

Pre dramatické vyjadrenie nie je potrebné byť hercom, pretože ide o komiksové vozidlo, ktoré si každý môže rozšíriť a používať, používa interpretáciu, zvuk, jazyk, priestor a objekty na interpretáciu. Jeho účelom je rozvíjať schopnosť improvizovať, pokiaľ ide o reprezentáciu rôznych rolí alebo situácií.

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Konať znamená naučiť sa byť inou, experimentovať s rôznymi znakmi alebo uhlami pohľadu. Táto rolová hra má rôzne psychologické následky. Na jednej strane pomáha vytvárať väčšiu toleranciu tým, že žije priamo s postavami, ktoré môžu byť veľmi odlišné od seba samého, čo uprednostňuje človeka, aby bol otvorenejší, aby lepšie porozumel sebe a ostatným.

2

Tieto skúsenosti rozširujú schopnosť človeka reagovať odlišne a imaginatívne na každodenné situácie. Reprezentácia intenzívnych emócií a dokonca nepríjemností umožňuje externalizovať tie úzkosti alebo úzkosti, ktoré sa normálne musia potlačiť.

3

Terapeutická terapia je terapeutická metóda, ktorá sa snaží dosiahnuť prostredníctvom emócií emocionálne bloky. Využíva kreatívne cvičenia, vokalizácie, telesné vyjadrenie a dychové techniky, takže osoba skúma svoje interpretačné schopnosti a vyjadruje svoje konflikty.

4

Ďalšia terapia využíva čítanie a reprezentáciu literárnych textov so silným efektívnym zaťažením, kde sa ľudia vyjadrujú k svojim pocitom a spájajú to, čo je interpretované s ich osobnou históriou.

5

Dramatický výraz má zásadný vplyv na vzdelávanie. V školách je dramatizácia zavedená s cieľom zvýšiť expresivitu najmladších, prebudiť spontánnosť a kreativitu. Improvizácia ich povzbudzuje k tomu, aby sa vyjadrili s väčšou slobodou a bezpečnosťou. Tento výraz tiež rozvíja schopnosť koncentrácie a predstavivosti.

tipy
  • Môžete sa obrátiť na divadelnú školu, aby ste sa naučili naučiť sa byť niekým iným s dramatickým výrazom