Ako pomôcť deťom mať dôveru v seba samých

Dôvera v seba samých je jednou zo základných charakteristík, ktoré musíme vyvinúť, ak chceme prežiť najlepším spôsobom na svete okolo nás. Veriť v seba, v našich projektoch a snoch nás udržiava nažive a plný šťastia. Od detstva je potrebné byť vzdelaný v tejto životne dôležitej filozofii alebo prístupe, aby sme mohli rozvíjať svoju vlastnú osobnosť, našu schopnosť rozhodovať sa podľa našich zásad a rozvíjať sa pod našou osobnou voľbou. Vysvetľujeme, ako pomôcť deťom, aby mali dôveru v seba samých a dosiahli svoju úplnú autonómiu.

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

S malými deťmi by sa malo zaobchádzať ako s nezávislými osobami, osoby, ktoré síce v zásade závisia od rodičov, ale nie sú ich súčasťou. Deti by mali vedieť, že ich rodičia sú tam, aby im pomohli rásť a zdokonaľovať sa a aby im dali všetku potrebnú lásku, ale aby boli samostatnými ľuďmi a každý má svoju funkciu.

2

Podobne je potrebné, aby od veľmi malých detí mali povinnosti zodpovedajúce ich veku: ich školské úlohy, mimoškolské aktivity, udržiavanie poriadku v poriadku a všetko, čo je potrebné, podľa ich veku. Toto sú úlohy, ktoré musíte vždy rozvíjať sami. Týmto spôsobom budú vedieť, ako odlíšiť svoj život od života svojich rodičov a začnú získavať vlastnú autonómiu .

3

Na pomoc deťom, aby mali dôveru v seba samých, je potrebné, aby malí mali možnosť rozhodnúť sa v niektorých aspektoch. Je dôležité, aby sa cítili bezpečne, užitočne a boli schopní robiť rozhodnutia.

4

Interakcia s inými deťmi nezávisle a nezávisle od nich je ďalšou možnosťou, ktorá im pomôže zvýšiť ich sebavedomie. Vytváranie vzťahov a vonkajších väzieb na členov rodiny im pomôže rásť ako ľudia.

5

Prostredie plné lásky a náklonnosti ich privedie k rastu s bezpečnosťou, radosťou a šťastím, ktoré je nevyhnutné, aby sa dieťa cítilo dobre, bezpečne a sebavedomo.

6

Chváľte všetky ich dobré skutky, ďakujte im za veci, ktoré robia zo srdca, a presvedčte sa, že ich dobre naplní bezpečnosťou a dôverou.

tipy
  • Urobte ich autonómnymi od malých.
  • Nevytvárajte závislosti na ničom.
  • Učte ich, aby sa presadili za to, čo sú.