Ako napísať modlitbu za pohreb

Písanie modlitby za jedného na pohreb môže byť veľmi bolestivé, ale ak to urobíte, je to zároveň veľmi prospešné. V tomto článku .com vám chceme dať niekoľko tipov, aby bol tento list alebo modlitba lepšie. Priblížiť ho ako poctu. Zvážte modlitbu v kontexte života človeka. Snažte sa zahrnúť pozitívne slová, ktoré povzbudzujú rodinu.

Budete potrebovať:
  • biblie
Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Začnite s modlitbou s pozdravom na toho, ktorý je oslovený, na Boha Otca. Uveďte, že život a láska sú večné a že ten, kto zomrel, nie je navždy preč. Uznávajte veľkosť božskej a moc dávať život a prijímať ho späť.

2

Použite vety napísané v Svätej Biblii, ako je Kazateľ 3. Ďalšie písomné modlitby používané v kresťanských pohreboch sú „Modlitba Pána“ a „Pastorova modlitba“.

3

Ak je to možné, použite spisy, frázy alebo výrazy zosnulého. Zahrnutie vety alebo odseku, ktorý napísal zosnulý do vety, ho robí osobnejším. Požiadajte členov rodiny, aby videli listy alebo karty v ich vlastníctve, ktoré dostali od zosnulého.

4

Spomeňme talenty a atribúty zosnulého, ktorý spôsobil, že sa človek dostal veľmi dobre s ostatnými.

5

Zahrnúť časti modlitby učil na deti a zvážiť verziu piesne "Ježiš miluje ma" na konci. Uveďte, že anjeli prinášajú ľuďom pohodlie, ako je zrejmé z mnohých obrazov po celom svete. Zahrnúť báseň do modlitby anjelov. Skontrolujte, či vaša miestna knižnica nájsť knihy Helen Steiner Rice a Maya Angelou, básnici, ktorí napísali niekoľko vhodných básní a výrokov pre pohreb pohreb.

6

Zahrnúť veci, ktoré zosnulý miloval jeden robil alebo rád v živote. Uveďte najmä záľuby alebo vášne, ktoré urobili zosnulého, kto bol. Buďte kreatívni a zahrňte akékoľvek spoločné príslovie, ktoré osoba rada používa. Ak vám na tvári prinesie úsmev, urobí to aj s ostatnými.

tipy
  • Napíšte vetu a prečítajte si ju namiesto zapamätania. Silné emócie môžu viesť k zabudnutiu.