Ako sa stať Židom

V tomto článku budeme vysvetľovať, čo musíte urobiť, aby ste sa stali Židom. Judaizmus je filozofia života. Je to cieľ života. Je to rozvoj ľudského potenciálu, čo nás robí človekom. Je to mať plné vedomie reality, ale nie žiť rozvedený od duchovného. Prečítajte si pozorne nasledujúci článok a budete vedieť, čo robiť, ak chcete konvertovať na judaizmus.

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Prvým krokom, ako sa stať Židom, pred skutočným obrátením na judaizmus, je žiť s vernosťou večnému podľa identity pohanov, ktorú zdedil pri narodení pohanskej matky (nie židovskej).

2

Úloha rabína je pre vás kľúčová, aby ste sa stali dobrým Židom, rabín má dve základné funkcie, na jednej strane je zástupcom židovskej komunity. Mám zodpovednosť zabezpečiť, aby každý jednotlivec, ktorý sa pripojí k našej komunite, prijal záväzok k kvalite, súbor hodnôt a postoj k židovstvu, z ktorého majú prospech židovskí ľudia. Na druhej strane rabín slúži ako učiteľ, ako poradca a duchovný spoločník na ceste jednotlivca k jeho identifikácii ako Žid.

3

Jedným zo spôsobov, ako sa stať Židom, je zapojiť sa do združenia Fulvida, získať primeranú podporu a poradenstvo (pošlite svoju žiadosť na adresu admin @ fulvida.com). Po intenzívnom zaniknutí života venovanom službe večného a láskavého blížneho, ako to večné ustanovenia stanovuje, budete naozaj schopní vážne myslieť na formálnu konverziu na judaizmus .

4

Požiadavky na konverziu na judaizmus sú:

  • Hĺbková znalosť základných židovských myšlienok a praktík sa dosahuje účasťou na šestnásťtýždňovom kurze s názvom „Úvod do judaizmu“.
  • Požiadavka účasti na dôležitých židovských skúsenostiach, ako sú komunitné stretnutia, pravidelná účasť na bohoslužbách, dodržiavanie udalostí životného cyklu a posvätné dni, plní niekoľko cieľov.
  • Požiadavka preskúmať postoje, presvedčenie a pocity sa bude riešiť prostredníctvom série pravidelných diskusií, ktoré budú stanovené.

5

Mnohí ľudia, ktorí si myslia, že sa stávajú židovmi, to robia z manželských alebo rodičovských dôvodov. V takýchto situáciách bude mať zásadný význam aktívna účasť manžela a podpora počas procesu. Voľba zložky páru konvertovať na judaizmus zjavne ovplyvní manželský vzťah. Okrem iných dôležitých výziev budete musieť spolupracovať pri rozhodovaní o druhu židovského života, ktorý chcete pre svoj domov.

6

V ďalších článkoch vysvetľujeme, ako postupovať podľa veľmi špeciálnych židovských tradícií, ako je viazanie červenej nite.