Ako vytvoriť názov podľa numerológie

Definícia numerológie v slovníku Merriam-Webster je: Štúdium skrytého významu čísel. Jediná číslica od 1 do 9 má špecifický význam, ak sa uplatňuje na kritériá, ako sú dátumy, mená, adresy a kompatibilita vzťahu. Ak chcete vytvoriť názov s numerológiou, jednociferné číslo, ktoré sa nazýva cieľové číslo, sa musí vopred určiť na základe určitých požadovaných vlastností. Patria sem mená na akýkoľvek účel, napríklad pre novorodenca, nového domáceho maznáčika alebo dokonca názov spoločnosti.

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Rozhodnite sa pre konkrétne cieľové číslo, ktoré je konečným výsledkom v názve. Toto číslo predstavuje hlavné kvality požadované v zložení osoby, zvieraťa alebo času: 1 - Vedenie a nezávislosť 2 - Diplomati a milovník mieru 3 - Vysoko kreatívny a optimistický 4 - Praktický a organizovaný 5 - Dobrodruh a dobrodruh adaptabilný 6 - Altruistický a charitatívny 7 - Vysoko vzdelaný a poučný 8 - Úspech a úspechy 9 - Súcitný a mierny

2

Priraďte čísla k písmenám všetkých častí mena (krstné meno, stredné meno a priezvisko) podľa nižšie uvedeného zoznamu. Napríklad číslo súvisiace s menom James sú: J = 1, A = 1, M = 4, E = 5 a S = 1. 1 = AJS 2 = BKT 3 = CLU 4 = DMV 5 = ENW 6 = FOX 7 = GPY 8 = HQZ 9 = GO

3

Znížte konečné číslo na jednu číslicu pridaním čísel . Napríklad, keď pridáte všetky čísla, ktoré zodpovedajú písmenám v mene Jamesa Tiberia Kirka, dostanete 74. Znížite hodnotu 74 na jednu číslicu pridaním čísel (7 + 4 = 11). Ďalej znížte hodnotu 11 rovnakým spôsobom (1 + 1 = 2). Číslo 2 je cieľové číslo tohto mena.

4

Pokračujte v prehrávaní s rôznymi názvami, kým nenájdete vzor pre preferované cieľové číslo.

tipy
  • Nájdite si názov pomocou numerickej online kalkulačky (viď Zdroje), aby ste tento proces urýchlili.