Ako napísať vopred alebo vopred

Kastílsky jazyk je plný zložených slov, ktoré sú tvorené dvoma slovami, ako napríklad kabát, okamžite alebo medzi nimi. Ale tento typ slov zvyčajne spôsobuje veľký zmätok v čase písania, a je to, že niekedy nie je nám jasné, či by mali ísť spolu alebo oddelene. Ak sa spýtate, ako napísať vopred alebo vopred, odpovieme v .com.

vopred

Slovo antemano je príslovie, ktoré sa používa ako synonymum očakávania alebo vopred. príklad:

"Pre štatistiky sme vopred vedeli, ktorý kandidát vyhrá"

"Ďakujem vopred za pomoc"

"Všetci účastníci vopred poznajú pravidlá hry"

* Pred rukou

Slovo * pred samostatnou rukou ako slovný výraz alebo výraz neexistuje. Správna vec je napísať vždy spolu.