Ako písať lichotenie alebo alago

Správne písanie je dôležité, a to nielen v školskom prostredí, ale aj v profesionálnej a osobnej oblasti a je nevyhnutné správne komunikovať a dostať ostatných k tomu, aby nám ľahko porozumeli. Existujú však niektoré veľmi časté chyby, najmä tie, ktoré sa vyskytujú v slovách, ktoré nevieme, či začínajú alebo nie sú „h“, pretože tam je a alebo lichotenie a chvála. Je čas objasniť pochybnosti, v .com sme vysvetliť, ako písať lichotenie alebo chválu .

lichotenie

Termín lichotenie sa vzťahuje na všetky tie akcie alebo slová, ktoré môžu byť príjemné pre druhého. príklad:

Kvety, ktoré mi poslal, mi boli komplimentom

Používa sa aj ako synonymum pre spokojnosť. príklad:

Že niekto taký dobrý, ako si myslíš, že je ich priateľ, je kompliment

Alaga

Na druhej strane, termín alago je prvou osobou slovesa alagar, čo znamená vyplnenie priestoru jazerami alebo kaluže. Je to termín, ktorý sa v každodennom jazyku používa veľmi málo, takže ak chcete hovoriť o peknom geste s niekým, mali by ste vždy písať lichotenie, aby ste neurobili pravopisnú chybu, pretože slovo bez h má veľmi odlišný význam.,