Pôvod slova Afrika

Keď človek rozšíril územie, kde obýval a objavil nové regióny, musel im dať meno . Niekedy ich označil nejakou geografickou charakteristikou alebo jedným z jej osadníkov, a tak sa narodili denominácie kontinentov alebo krajín, ktoré trvali dodnes. V tomto článku budeme vysvetľovať, odkiaľ pochádza slovo Afrika, aký je jeho pôvod a prečo sa tomu hovorí.

Orgien slova Afrika

Po Ázii a Amerike je Afrika najrozsiahlejším kontinentom. Nachádza sa prevažne v teplej zóne. Jeho názov pochádza práve z tejto charakteristiky, pretože pre starovekých Grékov bolo toto územie synonymom tepla a hojného Slnka, odkiaľ prišli horiace vetry. Afrika pochádza zo hlasov, ktoré znamenajú slnečné, bez chladu a slnka mocných lúčov .