Na čo sa používa hrtan?

Hrtan je štruktúrne potrubím tvoreným superpozíciou chrupavkovitých častí vnútorne vyložených sliznicou dýchacieho typu. Chrupavky, ktoré ho obsahujú, sú: epiglottis v tvare palety, štítna žľaza v tvare otvorenej knihy smerom dozadu, crikoidy v tvare kruhu, arytenoidy v pyramídovom tvare a corniculate vo forme háku. Tieto elementy sú spojené malými synoviálnymi kĺbmi, ktoré sú mobilizované vnútorným svalstvom hrtanu. Tu podrobne vysvetľujeme, pre čo je hrtan, teda akú funkciu zaujíma v ľudskom tele.

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Hrtan má dve chlopňové účinky; jeden na úrovni hrtana aditus a druhý na úrovni glottis.

2

Jednou z funkcií hrtanu je prenos vzduchu z hltanu do trachey.

3

Ďalšou funkciou, a že sme zvedaví dôležitosť hrtanu v našom tele, je zabrániť vstupu potravy alebo vody do dolných dýchacích ciest.

4

Poslednou, ale v neposlednom rade dôležitou funkciou obsadenou hrtanom v ľudskom tele je vyvolať vibrácie vo vzduchovom stĺpci a premeniť ich na zvuky.