Ako byť dobrým chodcom

Chodci, aj keď sme najzraniteľnejšou časťou systému obehu, môžeme tiež spôsobiť nehodu s poškodením iných ľudí, ak sa vyskytnú také prípady, že vodič je nútený vyhnúť sa nám. S nárastom cyklistov a cyklistických chodníkov existuje viac a viac pravidiel, ktoré musíme dodržiavať. Čoskoro budú normy schválené v Španielsku, ktoré sa nás týkajú a ktoré môžu predpokladať pokutu v prípade nesúladu. V .com vysvetľujeme, ako byť dobrým chodcom .

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Nie je to zákon, ale je to vhodné správanie. Ak sme použili drogy alebo lieky, ktoré obmedzujú naše schopnosti, najvhodnejšou vecou je, že na ulici nechodíme sami, pretože môžeme byť obeťami nehody, ktorú spôsobili sami a v ktorej môžu byť poškodení aj iní ľudia.

Španielsky kongres už skúma pravidlo, podľa ktorého sa od chodcov bude vyžadovať, aby sa podrobili testu na drogy v prípade, že sa dopustili priestupku.

2

Aby sme boli dobrým chodcom, musíme chodiť na mieste, ktoré zodpovedá nám, teda na chodníku. Je pravda, že niekedy zlí vodiči opustia svoje autá zaparkované spôsobom, ktorý nás núti k invázii do cesty. V tomto prípade musíme urobiť čo najbližšie k vozidlu, ako to len bude možné, a zrýchliť tempo znižovania nášho prechodu na ceste čo najviac.

3

Aby sme to mohli prekročiť, musíme to urobiť cez prechody pre chodcov, ak to dokážeme, tými, ktorí majú semafor, pretože tak prispejeme k agilite premávky. V každom prípade, dobrý chodec musí vždy prejsť krokmi zebry prudkým tempom, bez behu, a vždy sa pozerať na obe strany cesty v prípade, že nás nejaký bezradný vodič nevidel a musel by zasiahnuť brzdu, aby nás nechal prejsť.

4

Pri prekročení cesty by chodci mali postupovať v priamej línii, aby sme to robili čo najrýchlejšie a nikdy uhlopriečne ani cikcakali.

5

Keď ideme po chodníkoch mesta, musíme si byť vedomí obehu a najmä brodov, ktoré poukazujú na prítomnosť garáží, aby sme sa vyhli tomu, že by ich vozidlo prešlo do cesty.

6

Pred vozidlom, ktoré robí manévr, by chodci nemali nikdy prechádzať za ním, pretože chyba môže spôsobiť nehodu. Vždy musíme obkľúčiť auto, aby sme mohli ísť dopredu, aby nás vodič mohol jasne vidieť.

7

Ak sme nútení kráčať po diaľnici, nikdy nie na diaľniciach alebo diaľniciach, musíme to vždy robiť na strane, kde k nám prídu autá, aby sme videli, ako prichádzajú.

8

Dobrý chodec by nikdy nemal chodiť po cyklotrase a navyše, keď sme nútení prejsť, musíme sa pozerať oboma smermi, akoby to bola cesta.