Ako sú dopravné signály prevencie

Dopravné značky sú našim sprievodcom, pokiaľ ide o riadenie vozidla, preto je dôležité poznať a pochopiť ich význam, najmä ak je jeho úlohou zabrániť nehodám alebo ich predchádzať, a to tak, že vodiča informuje o zmenách na ceste alebo na cestách na cestách. je dôležité byť si vedomý. Tento typ signalizácie je známy ako "prevencia"

Pre vodičov amerického kontinentu a Oceánie sú tieto znaky vo forme kosoštvorca s čiernym okrajom a žltým pozadím. V .com vysvetlíme, aké sú varovné signály, ktoré musí každý vodič poznať.

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Výstražné značky so šípkami ukazujú na stav cesty z hľadiska zakrivenia, prítomnosti kruhových objazdov alebo existencie cesty s duálnym obehom. Tie, ktoré tu pozorujeme, označujú:

 • Upozornenie na nebezpečnú krivku na ceste je vhodné znížiť rýchlosť
 • Príchod krivky
 • Existencia krivky a potom vyslovená kontracurva, takže vodič musí byť pozorný
 • Existencia krivky a potom menšie protiľahlé
 • Vinutá cesta indikuje prítomnosť konštantných kriviek, takže sa odporúča jazdiť opatrne
 • Tieto dva dátumy v obrátených smeroch naznačujú, že idete z cesty s jedinečným smerom obehu, do dvojitého obehu

2

Typ dopravných signálov prevencie, ktoré pozorujeme na tomto obrázku, priamo indikuje rozvetvenia alebo kríženia, ktoré sa objavujú na ceste. Je veľmi dôležité venovať im osobitnú pozornosť, pretože predstavujú dôležitú zmenu na ceste. Týchto 6 obrázkov označuje:

 • Križovatky, je potrebné zvýšiť prevenciu, aby sa zabránilo nehodám
 • Bifurkácia v T znamená, že neskôr je zahrnutá kolmá dráha
 • Vidlica v Y je jedným z najviac vidieť na cestách, je potrebné venovať pozornosť, pretože mnoho rušivých vodičov prudko brzdí, pretože nevedia, čo robiť, čo spôsobuje veľa nehôd
 • Bočná cesta bude znamenať, že na jednej strane môžu byť zahrnuté nové vozidlá, odporúča sa obozretnosť
 • Bočná cesta je tiež obľúbeným dopravným signálom, ktorý indikuje výstup z cesty
 • Posledný signál, aj keď nie je taký bežný, si vyžaduje dôležitú pozornosť, pretože autá budú postupne zapracované na každej strane cesty, najlepšie je znížiť rýchlosť.

3

Na tomto obrázku nájdeme niektoré z najpopulárnejších signálov prevencie, najmä prvé tri. Slúžia na označenie:

 • Koniec delenej cesty, niekoľko metrov po tomto signáli, bude cesta jednosmerná
 • Šípka s časťou označuje, že cesta bude obsahovať vozidlá, je veľmi dôležité byť ostražití, aby sa predišlo nehodám
 • Blízky kruhový objazd je vždy znakom opatrnosti, najmä pokiaľ ide o prioritu prechodu a zníženie rýchlosti
 • Úzka cesta je upozornením na spomalenie a ostražitosť na ceste, pretože cesta má rovnakú amplitúdu
 • Pozornosť a mierna rýchlosť si zaslúži aj úzky most
 • Signál mobilného mostíka slúži na to, aby vodič vedel, že sa môže zastaviť, ak most v tom momente stúpa

4

Prítomnosť tunelov a zmeny na ceste, ktoré bez riadnej prevencie môžu spôsobiť nehody, sú hlavnými varovaniami tejto skupiny značiek:

 • Priečna depresia si zaslúži zníženie rýchlosti, aby sa zabránilo dôležitým úderom v dolnej časti vozidla
 • To isté platí pre priečne elevácie, ktoré sú normálne umiestnené na uliciach, kde sa vyžaduje zníženie rýchlosti
 • Tunel tiež poukazuje na zníženie rýchlosti
 • Klzká vozovka je veľmi jasný signál, ktorý sa musí zohľadniť znížením rýchlosti, inak sa môžu vyskytnúť závažné nehody
 • Cesty, ktoré sa nachádzajú medzi horami alebo pozemkami so zosuvmi pôdy, sú zvyčajne signálom kolapsu, čím je vodič pozorný na každý incident.
 • Nebezpečný svah tiež vyžaduje zmiernenie rýchlosti a obiehanie s dôrazom

5

Prítomnosť mužov a zvierat na ceste sa prejavuje prostredníctvom týchto výstražných dopravných značiek, že je dôležité zohľadniť, aby sa predišlo závažným nehodám, pri ktorých sa mohli zraniť.

 • Prvé štyri označenia naznačujú, že na ceste sú pracovníci, deti alebo chodci, a to buď na účely opravy, alebo kvôli blízkosti ihriska, školskej zóny alebo prechodov pre chodcov. Sú to cesty s rýchlostnými obmedzeniami, preto je nevyhnutné rešpektovať ich pre našu bezpečnosť a bezpečnosť ostatných
 • Posledné dva znaky poukazujú na prítomnosť zvierat, zvyčajne preto, že cestujeme v blízkosti poľa, farmy alebo prírodného parku. Je dôležité byť opatrný, aby ste sa vyhli nehodám

6

Posledná skupina dopravných signálov prevencie uvádza špecifické podmienky v tomto úseku cesty, ako napríklad:

 • Šírka a obmedzená výška je veľmi častým varovaním, keď chodíme pod mostom alebo na vyvýšenej ceste alebo v suteréne. Je nevyhnutné pre tých, ktorí riadia nákladné vozidlá a dodávky
 • Prechod poľnohospodárskych strojov môže kedykoľvek signalizovať prerušenie cesty, zatiaľ čo nízke lety sú signálom tak, že vodič nie je znepokojený, ak vidí lietadlo približujúce sa k výške veľmi blízko k zemi.
 • Blízkosť svetelnej signalizácie vyžaduje zníženie rýchlosti, to isté ako pri križovatke, ktorá môže naznačovať, že cesta je prerušená, aby sa umožnil tranzit vlaku.