Ako otvoriť mäsiarstvo

Otvorenie mäsiarstva je dnes dobrodružstvo a vyžaduje si trochu kapitálu, nejaké kontakty, ale predovšetkým veľa sebavedomia, energie a vytrvalosti. V tomto článku z .com vám chceme dať nejaké vodítka pri vytváraní mäsiarstva, dokumentácie, byrokracie, financovania, dodávateľov mäsa, procesov konzervovania mäsa, návratu atď. Pozorne si prečítajte a ak máte nejaké otázky, zanechajte komentár a ak vám môžeme pomôcť s otvorením projektu vášho života, obchodu s mäsom a klobásami.

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Jedným z kľúčových aspektov pri otváraní obchodu s mäsom a klobásou je prenájom zamestnancov, ktorí si myslia, že služba je prakticky individualizovaná a má láskavú a pozornú osobu, ktorá umožňuje ľuďom návrat a nákup v pohode.

2

Ak chcete otvoriť obchod s mäsom, jednou z najdôležitejších vecí je miesto, kde by ste mali hľadať rušnú ulicu, aby ste mohli chodiť, veľmi dobré umiestnenie pre tento typ obchodov je v blízkosti mestských trhov alebo v blízkosti obchodov s ovocím ako Cieľová skupina je zvyčajne rovnaká.

3

Profil podnikateľa, ktorý zostavuje mäsiarstvo . Jednou z výhod zriaďovania mäsiarstva je, že nepredstavuje veľké ťažkosti s jej realizáciou, pretože si nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti alebo odbornú prípravu, aj keď je vhodné vedieť, ako pracovať v sektore. Bude to ideálne pre ľudí, ktorí chcú podniknúť a sú ochotní získať vedomosti o článkoch a fungovaní podniku.

4

Keď hovoríme o maržiach mäsového podniku, prvá vec, ktorú treba zvážiť, je, že výrobky sa predávajú za rôzne ceny a že časť z nich stráca hodnotu alebo sa musí úplne zlikvidovať. Hrubá marža z kúpnej ceny odhadovaná sektorom pre maloobchodnú činnosť zameranú na predaj mäsa a salámov sa teda pohybuje v rozpätí od 20% do 50% z kúpnej ceny, za ktorú odpad, ktorý je v okolí 10-20% zakúpeného tovaru.

5

Náklady a kroky, ktoré je potrebné zohľadniť pri otváraní mäsiarstva, sú nasledovné:

  • prenájom alebo kúpa priestorov
  • úprava priestorov, vonkajších značiek, políc, chladničiek atď. Môže to byť okolo 30 000 EUR
  • studená miestnosť, asi 10.000 €
  • prvý nákup mäsa a klobás: 2000 €
  • Ústava scp alebo sl medzi 500 a 3000 €

Ako vidíte montáž mäsiarstva môžete stáť bez započítania nákupu priestorov okolo 20 000 €.

6

Odvetvie mäsiarstva je jednou z najväčších podskupín potravinárskeho sektora, ktorá je najstabilnejším podnikom v predaji svojich výrobkov. Okrem toho, zatiaľ čo predaj iných výrobkov, ako sú mliečne výrobky, balené potraviny atď., Rástol. Z veľkých plôch sa mäso a klobása získavajú najmä v tradičných mäsiarstvách. Dôvodom je to, že väčšina spotrebiteľov spája viac čerstvosti a kvality v mäse a salámach predávaných v mäsiarstve ako mäso predávané v supermarketoch a supermarketoch, pričom väčšina nákupov sa uskutočnila v týchto veľkých oblastiach majú väčšinovú periodicitu 15 dní alebo mesiac. Dopyt po mäsových výrobkoch pochádza v podstate z prostredia v blízkosti ich umiestnenia. Klientmi budú preto rodiny žijúce v blízkosti areálu alebo ľudia, ktorí túto oblasť často navštevujú. Z týchto dôvodov odporúčame, aby ste otvorili mäsiarstvo v miestach s veľkým množstvom dopravy a množstvom obyvateľov.

7

Kľúčom k úspechu mäsiarstva je vždy ponúknuť kvalitné čerstvé mäso za konkurencieschopné ceny a predovšetkým vynikajúce spracovanie.

Na dosiahnutie kvalitnej ponuky je nevyhnutné poznať chute zákazníkov a postupne prispôsobiť rôznorodosť produktov potrebám zákazníkov. V súčasnosti existujú napríklad spoločnosti, ktoré do svojej ponuky pridávajú exotické a ekologické výrobky, zatiaľ čo iné ich zavádzajú prostredníctvom internetového predaja.

Dobrým spôsobom, ako vedieť, aké produkty majú zákazníci radi a aby zákazníci vedeli, že výrobky sú, je vyskúšať ich. Na tento účel sa môžu uskutočniť ochutnávky nových výrobkov, ktoré sú určené na začlenenie do ponuky mäsiarstva.

Je tiež dôležité odlíšiť sa od konkurencie prostredníctvom služieb, ktoré zákazníkom poskytujú hodnotu. Napríklad je možné povoliť, aby objednávky boli umiestnené telefonicky a navyše, ak zákazník nemôže cestovať do obchodu s ovocím, aby ho vyzdvihol, je doručený do jeho domu.

8

Cenová stratégia mäsiarstva je v tomto projekte vyvinutá na základe ponuky kvalitného produktu za konkurencieschopné ceny. Preto sa ceny budú orientovať podľa cien konkurencie s prihliadnutím na to, že budú existovať určité položky, ktoré musíme predávať za agresívne ceny, najmä na začiatku, prilákať zákazníka a prinútiť ich, aby si vyskúšali. výrobky.