Ako otvoriť bankový účet v mene spoločnosti

Otvorenie účtu s obchodným menom je potrebné na preukázanie, že spoločnosť vykonáva svoju činnosť ako právnická osoba a je nezávislá od akcionárov. To je nevyhnutné na zabezpečenie obmedzenej zodpovednosti vašej spoločnosti. Osoba poverená spoločnosťou musí vykonať manažment a riadiť sa nasledujúcimi postupmi, ktoré vám vysvetlíme od spoločnosti .com, aby sme vedeli, ako otvoriť bankový účet v mene spoločnosti .

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Navrhnite návrh uznesenia spoločnosti, čo v podstate naznačuje, kto sú jednotlivci, ktorí sú spoločnosťou oprávnení konať s týmto účtom.

2

Doručenie aktualizovanej identifikácie fotografií každej osoby regulovanej pre tento účet.

3

Musíte predložiť identifikačné číslo zamestnanca spoločnosti, ktorá vydáva službu interných príjmov.

4

Niekedy otvoriť bankový účet v mene spoločnosti ste povinní ukázať pečiatku spoločnosti, ktorá obsahuje informácie, ako je dátum založenia, právny názov a stav začlenenia do spoločnosti.

5

Je potrebné dodať stanovy spoločnosti do príslušnej banky, tieto položky obsahujú informácie o počte akcií, ktoré spoločnosť môže vydať alebo uviesť a právne sídlo spoločnosti.

6

S týmito dokumentmi budete mať všetko, čo potrebujete na otvorenie účtu v mene vašej spoločnosti a začať s potrebnými finančnými aktivitami.