Ako aplikovať emocionálnu inteligenciu v práci

Úspech v práci súvisí nielen s technickými zručnosťami zamestnanca. Je tiež potrebné mať iné aspekty, ako je široká emocionálna inteligencia . Vďaka tomu môžeme vnímať, hodnotiť a riadiť svoje vlastné emócie a emócie iných, čo je nevyhnutné pre harmonické pracovné prostredie. V nasledujúcom článku vám ukážeme, ako aplikovať emocionálnu inteligenciu v práci .

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Aj keď sa často hovorí, že pri práci musíme zanechať emócie stranou, pravdou je, že to nie je správne. Ak tieto emócie ponecháme stranou, nikdy nepochopíme naše nálady. Ak sme smutní alebo nahnevaní, odovzdáme nezrozumiteľný obraz ostatným, ktorí v žiadnom okamihu nevedia, čo sa s nami stane. Z tohto dôvodu je nevyhnutná emocionálna inteligencia v práci.

2

Taktiež, ak neaplikujeme emocionálnu inteligenciu u tretích strán, nikdy nevieme, čo by malo byť určité správanie, dokonca aj pri prijímaní niektorých nešťastných odpovedí, ktoré by bolo možné úplne vysvetliť.

3

Na to je nevyhnutné mať dobrú komunikáciu s každým. Komunikovaním objavíme všetko, čo potrebujeme na to, aby naša emocionálna inteligencia fungovala.

4

V rámci emocionálnej inteligencie existuje niekoľko nástrojov, ktoré nám pomôžu zvládnuť celý svet pocitov. Je napríklad dôležité externalizovať . Preto je nevyhnutné jasne komunikovať, čo sa s nami deje, myslieť, chcieť alebo cítiť. Týmto spôsobom nám budú spoločníci rozumieť.

5

Dôležitá je aj dynamická pozornosť . Nie je to len o počúvaní, druhá osoba by mala vedieť, že nás zaujíma, čo hovorí.

6

Namiesto toho, aby sme sa bezvýhradne hádali, musíme do praxe vložiť asertivitu . Asertivita bráni komunikačnému správaniu, v ktorom nikdy nebudeme agresívni alebo pasívni. Dáme náš názor v tom istom čase, že sa umiestnime na miesto druhej osoby. Naša kritika bude teda prijatá oveľa lepšie.

7

Empatia je veľmi dôležitá. Musíme byť empatickí k našim partnerom, takže uvidíme ich perspektívy a získavame viac informácií o ich pocitoch.

8

Vďaka týmto nástrojom dokážeme riadiť naše pocity a viesť emócie druhých. Konflikty sa teda dajú riešiť efektívnejšie.