Ako vypočítať počet týždňov v roku

Niektorí zamestnanci na plný úväzok sú platení týždenne, je veľmi dôležité poznať počet týždňov v každom roku. Budete musieť vziať do úvahy niekoľko faktorov, ako sú priestupné roky a prebytočné dni v týždni, ale určenie počtu týždňov v roku je relatívne jednoduchý proces. Ak chcete použiť odkaz, bežný kalendárny rok má 52 týždňov a deň a priestupný rok má 52 týždňov v roku plus dva dni.

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Určite, či bude rok priestupným rokom alebo nie. Skok na ďalší rok pre mesiac február, takže je celkom 366 dní v roku, namiesto pravidelných 365 dní v roku. Prechodné roky sa vyskytujú každé štyri roky. Predchádzajúci rok priestupu bol rok 2008.

2

Vydeľte počet dní v roku o sedem, čo predstavuje počet dní v týždni. Výsledok vám poskytne počet týždňov v roku plus desatinné miesto, ktoré udáva dni v roku. Tieto dni nie sú dosť veľké na celý týždeň.

3

Vynásobte desatinné miesto siedmimi. Zobrazí sa počet dní, ktoré boli prekročené v poslednom týždni v roku.