Pridajte dva obrázky ako šetrič obrazovky pre systém Windows Vista

Rezanie dvoch obrázkov spolu ako šetrič obrazovky môže urobiť rozdiel medzi všeobecným, neosobným šetričom obrazovky a veľmi špeciálnym šetričom, pridaním osobného dotyku do počítača s 2 obrázkami milovaného alebo obľúbenej zábavy. Šetrič obrazovky je fotomontáž, ktorá sa zobrazí, keď je počítač nečinný alebo zaspí. Musíte označiť priečinok s obrázkami, ktoré chcete zobraziť, aby ste tak mohli ovplyvniť aj počítač, aby zobrazoval obrázky šetriča obrazovky.

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Otvorte aplikáciu "Skicár", kliknite na ponuku Súbor a vyberte položku Otvoriť. Otvorte prvú fotografiu, ktorú chcete ako šetrič obrazovky z pevného disku počítača. V ponuke Nástroje na ľavej strane kliknite na nástroj „orezať“.

2

Presuňte orezávací nástroj nad obrázok, kliknite na ponuku „Upraviť“ a vyberte možnosť „Kopírovať“. V novom dokumente „farba“ otvorte druhý obrázok. V dokumente kliknite na ponuku „Upraviť“ a vyberte možnosť „Prilepiť“, ak chcete pridať prvý obrázok na druhý obrázok.

3

Maximalizujte a minimalizujte prvý obrázok v druhej fotografii s vašimi špecifikáciami. Napríklad, dva obrazy môžu byť rozdelené na polovicu vertikálne alebo horizontálne. Kliknutím a ťahaním orezaného obrázka vytvoríte obrázok s dvomi obrázkami. Uložte dokument fotografie na pracovnú plochu.

4

Kliknite na "Štart", vyberte "Ovládací panel", potom vyberte "Vzhľad a personalizácia", kliknite na "Prispôsobenie", a kliknite na "Šetrič obrazovky". V rozbaľovacom zozname kliknite na novo vytvorený obrázok a kliknutím na tlačidlo "OK" nastavte obrázok ako šetrič obrazovky.