Prístup k vzdialenej adrese IP

Internetový protokol (IP) je číslo priradené každému počítaču, ktorý je pripojený k Internetu alebo k lokálnej sieti. Je to spôsob, ako identifikovať každý jednotlivý počítač. Toto číslo nielenže umožňuje komunikovať s inými počítačmi a webom, ale umožňuje užívateľovi na počítači pristupovať a ovládať ďalšie pripojené zariadenia. Musíte jednoducho poznať IP adresu zariadenia, ku ktorému chcete pristupovať.

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Vyhľadajte a kliknite na ponuku Štart vo svojom počítači.

2

Zadajte "mstsc" do vyhľadávacieho poľa nachádzajúceho sa v menu "Štart" a stlačte "Enter". Otvorí sa možnosť „ vzdialená pracovná plocha “.

3

Do textového poľa vzdialenej pracovnej plochy zadajte adresu IP počítača, ku ktorému chcete vzdialene pristupovať z počítača .

4

Kliknite na tlačidlo "Pripojiť" na vzdialenej ploche, aby ste vytvorili spojenie medzi počítačom a zariadením vzdialeného prístupu.

5

Zadajte používateľské meno a heslo. Ak chcete v prípade potreby vzdialene pristupovat 'k zariadeniu, kliknite na tlačidlo OK.