Ako aktualizovať Safari na iPade

Softvér Safari na iPade, môžete vykonávať všetky rovnaké funkcie ako desktop Safari. To zahŕňa prehliadanie v záložkách, čítačku RSS a priblíženie / oddialenie. Obľúbené súbory môžete uložiť aj do vhodnej zložky. Prehliadač Safari v iPade môžete aktualizovať vykonaním všeobecnej aktualizácie pre operačný systém iPad. Safari sa dodáva s iPadom a najnovšia aktualizácia operačného systému obsahuje aj najnovšiu aktualizáciu Safari.

Budete potrebovať:
  • USB kábel
Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Vložte kábel USB do spodnej časti zariadenia iPad . Druhý koniec kábla USB pripojte k portu USB na počítači.

2

Otvorte prehrávač médií iTunes v počítači. Softvér môže chvíľu trvať, kým rozpozná zariadenie iPad.

3

Kliknite na ikonu iPadu v ľavom stĺpci iTunes a kliknite na kartu Súhrn.

4

Kliknite na "Skontrolovať aktualizácie" v okne. Softvér vyhľadá najnovší softvér iPad iOS a potom sa opýta, či ho chcete nainštalovať. Inštaláciu spustíte kliknutím na tlačidlo "Aktualizovať".