Ako pridať výpočty do prehľadu v programe Access 2007

Aplikácia Microsoft Office Access 2007 obsahuje mnoho funkcií, ktoré umožňujú vyhodnotiť údaje v databáze v prehľade alebo formulári. Ak chcete napríklad získať súčet alebo rozdiely polí, môžete do poľa v prehľade pridať výpočet . Pridanie výpočtu môže byť rýchly spôsob, ako porovnať údaje vo vašom prehľade.

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Otvorte v počítači program Microsoft Access 2007 a potom vyberte možnosť „Microsoft Office“.

2

Kliknite na možnosť "Otvoriť" a vyberte databázový súbor programu Access 2007, ktorý obsahuje prehľad, do ktorého chcete pridať výpočet. Kliknite na tlačidlo "Otvoriť".

3

Kliknite na prehľad v navigačnom paneli a kliknite na možnosť "Návrhové zobrazenie". Kliknite na ovládací prvok textového poľa, do ktorého chcete pridať výpočet.

4

Kliknite na možnosť "Vlastnosti" a potom kliknite na kartu "Údaje" v hárku vlastností. Kliknite na vlastnosť "ControlSource" a do textového poľa zadajte "=".

5

Zadajte výpočet, ktorý chcete zahrnúť do prehľadu. Zadajte napríklad "= Sum ([table_field])" do textového poľa, aby ste získali súčet polí v tabuľke v prehľade.

6

Kliknite na tlačidlo "Vytvoriť" v poli vlastností, ak neviete, ako písať svoj výpočet, a potom vyberte výpočet zo zoznamu. Výpočet sa vykoná pri opustení hárku vlastností.