Ako pridať e-mailové adresy Mac do adresára

Apple Mail, ktorý je predvolenou e-mailovou aplikáciou v operačnom systéme Mac OS X, je navrhnutý tak, aby sa bezproblémovo integroval s adresárom iCal. To znamená, že si môžete vziať ľubovoľnú e-mailovú adresu v pošte, v poli „Komu“, „Od“ alebo „CC“ alebo priamo v tele e-mailovej správy a preniesť ju do adresára. Aplikácia Apple Mail vám umožňuje pridať e-mailovú adresu do existujúceho kontaktu alebo vytvoriť nový kontakt na základe e-mailovej adresy.

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Nájdite e-mailovú adresu, ktorú chcete preniesť do adresára. To môže byť v jednom z informačných polí alebo v tele e-mailu.

2

Podržte kláves "Option", niekedy nazývaný "Alt" a kliknite na e-mailovú adresu. Vaše možnosti budú závisieť od toho, či je e-mailová adresa v informačnom poli alebo v tele vášho e-mailu.

3

Vyberte "Pridať do adresára" z e-mailových adries v informačnom poli. V tele e-mailu si môžete vybrať medzi kontaktom alebo vytvorením nového kontaktu.

4

Zobrazí sa okno Pošta a umožní vám upraviť informácie. Adresár sa počas tohto procesu neotvorí.