Ako pridať pozadie do digitálnej fotografie

S niektorými základnými nástrojmi, ktoré sú spoločné pre väčšinu programov na manipuláciu s obrázkami, ako je napríklad Adobe Photoshop alebo GIMP, môže digitálny fotograf vylepšiť svoje fotografie a nahradiť pozadie obrázku iným pozadím . Ak nahrádzate zadnú stenu lesom alebo obchodujete s miestnosťou preplnenou tichou ulicou, proces je v podstate rovnaký. Učenie tohto procesu otvorí množstvo možností na fotografovanie.

Budete potrebovať:
  • Softvér na úpravu fotografií
Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Otvorte obrázok v popredí a vyberte pozadie s niektorými nástrojmi na výber, ktoré ponúkajú programy na digitálne úpravy: slučka, štvorec, volič farieb (bartia), pero.

2

Ďalšou možnosťou je maska ​​nástroj, ktorý vám umožní maľovať masku na časť obrazu, ktorá sa potom stane neodmaskovanou oblasťou vo výbere.

3

Skopírujte výber do schránky a potom sa vráťte na pôvodný obrázok.

4

Skopírovaný obrázok vložte do výberu originálneho obrázka. Pohybujte pozadím okolo, aby ste dosiahli najlepšie umiestnenie. Mali by ste sa vyvarovať hranám, ktoré sa dotýkajú alebo umiestnia prvky s nízkym kontrastom.

5

Prvky superponované v popredí na elementoch pozadia pridávajú kompozitnému obrazu hĺbku a dôveryhodnosť.

6

Použite filter, napríklad Gaussovské rozostrenie alebo Focus Mask, aby ste spolu zmiešali textúry oboch obrázkov. Jemnosť je kľúčom, preto sa uistite, že filter, ktorý používate, sa udržiava na minime. Pre Gaussovské rozostrenie alebo zaostrovaciu masku udržujte minimálny polomer pixelu.

tipy
  • V závislosti od obrázku, na ktorom pracujete, môže byť jednoduchšie vybrať popredia a obrátiť ho, potom vybrať pozadie.
  • Kým myš funguje dobre, ceruzka vám poskytne väčšiu kontrolu a presnosť práce s obrázkami.
  • Ak sa osvetlenie a rozlíšenie zlučovaných obrázkov nezhodujú, výsledný výsledný obrázok nebude dôveryhodný.