Ako upraviť veľkosť prehľadov polí v programe Access 2007

Keď pracujete s niekoľkými poliami v správe databázy Microsoft Office Access 2007, môžete polia upraviť tak, aby sa zobrazovali spôsobom, ktorý chcete, pomocou panela Vlastnosti panela. Môžete napríklad vybrať, či chcete do nového textu zadať pole s poznámkami, alebo môžete upraviť veľkosť poľa . V prípade číselných polí môžete zmeniť veľkosť poľa tak, aby odrážala rôzne typy hodnôt, napríklad bajty, celé čísla a desatinné miesta.

Budete potrebovať:
  • počítačový
  • Microsoft Office
  • Access 2007
Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Otvorte v počítači program Microsoft Access 2007 a kliknite na tlačidlo "Microsoft Office". Vyberte možnosť Otvoriť.

2

Kliknite na databázový súbor programu Access 2007, ktorý obsahuje prehľad, do ktorého chcete zmeniť veľkosti polí. Kliknite na tlačidlo "Otvoriť".

3

Kliknite na prehľad v navigačnej table a potom kliknite na položku "Návrhové zobrazenie". Vyberte tabuľku, ktorá obsahuje pole alebo polia, ktoré chcete zmeniť.

4

Vyberte pole a potom kliknite na kartu "Všeobecné" na paneli Vlastnosti poľa. Zadajte novú veľkosť poľa do poľa "Veľkosť poľa". Veľkosť poľa sa automaticky zmení.

5

Kliknite na "Štart" kartu a potom kliknite na "Uložiť" možnosť uložiť všetky vykonané zmeny.