Ako pridať priateľov do LINE

Poslednou funkciou aplikácie ako LINE nie je nikto iný, ako umožniť nám byť v kontakte a komunikovať prostredníctvom správ a zdieľania súborov s priateľmi, ktorí sú na našom zozname kontaktov . Z tohto hľadiska je možno najzákladnejšou možnosťou, ako sa s týmto programom vyrovnať, ako pridať priateľov do LINE a to je to, s čím sa budeme zaoberať.

Budete potrebovať:
  • Smartphone s prístupom na internet
  • LINE aplikácia
Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Prvá vec, ktorú musíme urobiť, aby sme pridali priateľov do LINE, je kliknúť na tlačidlo, ktoré obsahuje znamienko plus a ktoré nájdeme v pravej hornej časti domovskej obrazovky. Po stlačení sa zobrazí ponuka, v ktorej vyberieme možnosť „Pridať priateľov“.

2

Otvorí sa nové okno, v ktorom vidíme štyri hlavné sekcie, ako aj sériu oficiálnych odporúčaní účtu (môžu byť od známeho alebo obchodného). Každá časť, ktorá sa objaví na tejto obrazovke, je spôsob, ako pridať priateľov do LINE.

3

Prvá a najjednoduchšia je mať našich priateľov v zozname kontaktov . Ak je to tak a vždy, keď to označíme systému, automaticky vyhľadá medzi našimi kontaktmi tých, ktorí majú LINE.

4

Druhou z možností pridania priateľov do LINE je QR kód . Kliknutím na túto voľbu môže LINE zobraziť kameru, ktorá funguje ako skener QR kódu, a cez ktorú môžeme pridávať priateľov skenovaním ich QR kódov, ktoré sú prístupné z vlastného LINE.

5

Máme ďalšiu možnosť pridať priateľov do LINE a to je cez možnosť "Agítalo" . S touto voľbou bude stačiť triasť dva telefóny, ktoré sú blízko pri sebe a LINE otvorená tak, že program automaticky pridá ich ako priateľov v každom z nich.

6

Konečne máme tradičný systém, ktorý je prostredníctvom ID užívateľa pridať našich priateľov do LINE . Keď vyplníme LINE profil, môžeme uviesť meno alebo ID užívateľa, pre ktoré chceme byť známe. Ak poskytneme toto ID osobe, ktorá nás chce pridať do LINE, bude to stačiť na to, aby sme ju vyhľadali prostredníctvom príslušnej možnosti.