Ako zaviesť bootovací systém na Macintoshi

Boot Camp je aplikácia vytvorená a distribuovaná spoločnosťou Apple, ktorá umožňuje používateľom mať súčasne nainštalované operačné systémy Microsoft Windows a Apple Macintosh . Toto je užitočný nástroj pre vývojárov a dizajnérov, ktorí potrebujú vidieť a testovať svoju prácu v oboch prostrediach. Spoločnosť Apple uľahčila prepínanie medzi týmito dvoma operačnými systémami. Musíte mať nainštalovaný systém Windows iba v oblasti počítača Macintosh.

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Vypnite počítač Mac.

2

Znova zapnite počítač Mac a počas spúšťania stlačte kláves "cmd". Je možné si vybrať medzi dvoma operačnými systémami.

3

Kliknite na tlačidlo so šípkou pod operačným systémom, ktorý chcete použiť . Systém sa spustí v tomto systéme.