Ako opraviť jas iPod Touch

Apple iPod Touch má svetelný senzor, ktorý upravuje jas obrazovky podľa okolitého osvetlenia miestnosti . To nielen šetrí batériu, ale predlžuje životnosť obrazovky. Nanešťastie, svetelný senzor môže zlyhať alebo vykonať nesprávne čítanie v dôsledku tieňa alebo jasného svetla v pozadí. Vypnite automatické nastavenie jasu a manuálne zmeňte jas obrazovky, aby ste vyriešili problémy s jasom obrazovky.

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Stlačte tlačidlo "Domov" tesne pod dotykovou obrazovkou zariadenia iPod touch, kým sa nevrátite na hlavnú obrazovku zariadenia.

2

Klepnite na aplikáciu "Nastavenia". Otvorí sa obrazovka konfigurácie.

3

Dotknite sa položky "Brightness". Na obrazovke sa zobrazí obrazovka jasu .

4

Stlačte tlačidlo "ON / OFF" napravo od "automatického nastavenia jasu", až kým sa nezobrazí "OFF" so sivým pozadím.

5

Stlačte a podržte prst proti šedému kruhu na lište medzi ikonami "malé slnko" a "veľké slnko". Potiahnutím kruhu doľava stmavíte obrazovku a doprava zvýšite jas obrazovky.

6

Po dokončení zmeny jasu stlačte tlačidlo "Domov" a vrátite sa na domovskú obrazovku.