Ako vyhľadávať firmvér počítača

Všetok hardvér nainštalovaný v počítači má firmvér. Firmvér systému informuje o tom, ako zariadenie pracuje a aké funkcie zariadenie vykonáva. Výrobcovia často publikujú aktualizácie firmvéru, takže ak vidíte novú aktualizáciu hardvéru nainštalovaného v počítači, je dôležité presne vedieť, aký firmvér váš počítač používa.

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Kliknite na tlačidlo "Štart" na pracovnej ploche a vyberte "Ovládací panel".

2

Dvakrát kliknite na ikonu "Systém", vyhľadajte "Nástroje" a vyberte "Správca zariadení". Zobrazí sa zoznam všetkých hardvérov nainštalovaných v počítači.

3

Prechádzajte zoznamom, kým nenájdete konkrétne zariadenie, pre ktoré chcete skontrolovať hardvér .

4

Kliknite na zoznam zariadení, kde sa zobrazí zoznam informácií o firmvéri .

5

Akonáhle poznáte verziu firmvéru, budete vedieť, či je potrebné nainštalovať aktualizáciu.