Ako vypočítať hodnoty v koláčových grafoch

Koláčové grafy ukazujú relatívny význam rôznych veličín. Každý prvok alebo kategória dostane segment v pomere k jeho relatívnej dôležitosti. Ak sú rozdiely medzi veľkosťami segmentov nepatrné, ľudia budú mať problémy s ich rozlíšením, preto zvážte použitie alternatívneho grafu v týchto prípadoch. V nasledujúcom článku sa dozviete, ako vypočítať hodnoty v koláčových grafoch.

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Pridajte všetky sumy, ktoré grafujete. Ak sa napríklad populácia skladá zo 160 mužov, 250 žien a 290 oviec, suma bude nasledovná: 160 + 250 + 290 = 700.

2

Vydeľte prvú hodnotu súčtom: 160/700 = 0, 229.

Byť 22, 9% = 23%

3

Vynásobte toto číslo 360. V našom príklade: 0, 229 x 360 = 82. Toto je počet stupňov mužského segmentu.

4

Opakujte kroky 2 a 3 s ostatnými množstvami.

  • U žien 250/700 = 0, 357, teda 0, 357 x 360 = 129. 35, 7% = 36%.
  • S ovcami 290/700 = 0, 414, teda 0, 414 x 360 = 149. Je 41, 4% = 41%.

5

Ak chcete overiť, či je výsledok správny, musíte pridať stupne každého segmentu, celkový počet sa musí rovnať 360. V tomto prípade: 149 + 129 + 82 = 360.