Ako vytvoriť dva primárne kľúče programu Access 2007

Access 2007 je databázový komponent balíka Microsoft Office . Databázy prístupu môžu pozostávať z tabuliek, dotazov, správ a formulárov. Tabuľky a formuláre sú prostriedkom vstupu, pri výstupe reportov a dotazov. Keď vytvárate tabuľky, môžete zvoliť, či chcete pre tabuľku nastaviť jedinečný identifikátor. To sa vykonáva vytvorením primárneho kľúča . Bežne primárne alebo primárne kľúče zahŕňajú čísla sociálneho zabezpečenia, identifikačné číslo zákazníka a polia automobilového čísla.

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Otvorte program Access 2007 a kliknite na databázu v zozname Otvoriť nedávnu databázu v pravej table úloh. Otvorí sa databáza.

2

Nájdite tabuľku na navigačnej table. Kliknite na tabuľku a zvoľte "Design View".

3

Rozhodnite, ktoré dve polia budú primárne kľúče. Kliknite na pole a stlačte ovládací kláves. Kliknite na iné pole. Obe polia sú teraz vybraté.

4

Stlačte ikonu primárneho kľúča na karte „Design“. Obe polia boli navrhnuté ako primárne kľúče.