Ako vytvoriť skupinu v LINE

Pokiaľ ide o komunikáciu s našimi priateľmi, programy pre mobilné správy sú skvelou možnosťou. Nie je preto divné, že LINE má v našej krajine čoraz viac stúpencov. Je zrejmé, že program tohto druhu, ktorý bude užitočný v našich životoch, je potrebné, aby sme k nemu pridali priateľov . Po pridaní série kontaktov do našej LINE však môžeme nájsť potrebu odoslať sériu správ na rovnaký počet kontaktov, v tomto prípade môžeme vytvoriť skupinu v LINE, čo je to, čo vysvetlíme v.

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Skupina v LINE nie je nič viac ako súbor kontaktov, ktoré zoskupujeme, aby sme mohli posielať správy, ktoré sú čítané všetkými naraz, a preto môžu viesť rozhovory so všetkými kontaktmi naraz . Ak chcete vytvoriť skupinu v LINE, budeme musieť ísť na prvé miesto na tlačidlo "viac", ktoré je v hornej časti domovskej obrazovky programu. Po stlačení tohto tlačidla musíme stlačiť možnosť „Pridať priateľov“.

2

Keď otvoríme možnosť „pridať priateľov“, zistíme, že obrazovka v hornej časti má štyri sekcie alebo rôzne tlačidlá, počnúc sprava doľava, prvé tri slúžia na pridanie jednotlivých kontaktov do nášho LINE ako prvého vľavo je to, čo potrebujeme na vytvorenie skupiny na LINE.

3

Objaví sa okno, v ktorom na prvom mieste budeme musieť vyplniť textové pole názvu skupiny, ktoré nesmie byť viac ako dvadsať znakov. V tejto chvíli môžeme pre skupinu pridať aj fotografiu, či už ju vezmeme, alebo ju hľadáme v galérii. Ďalším krokom na vytvorenie skupiny v LINE je pridanie kontaktov.

4

Ak to chcete urobiť v sekcii členovia, kliknite na tlačidlo "plus", ktoré je zelené a vyberte tých priateľov, ktorých chceme byť súčasťou skupiny . Po vytvorení skupiny v LINE budeme mať vždy možnosť ísť na možnosť pozvať nových členov.

5

Na záver treba poznamenať, že skupina má dve časti: diskusiu, na ktorej môžete hovoriť so všetkými členmi skupiny rovnakým spôsobom, akým by sme sa zúčastnili individuálneho rozhovoru a diskusného fóra, kde môžeme diskutovať o oficiálnych témach skupiny.